Tekststørrelse

PC - Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
MAC - Hold cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Emnekurs i kognitiv terapi for RUS

Kursbeskrivelse

Ny ordning: Anbefalt kurs for Rus- og avhengighetsmedisin.
Overgangsordning: Obligatorisk kurs for LIS i Rus- og avhengighetsmedisin (22t).

Etter kurset skal deltakerne:
• Ha økete kunnskap om biologiske og psykologiske faktorer for utvikling av problematisk rusmiddelbruk og avhengighet.
• Forståelse av hvordan terapeutens og pasientens holdninger og verdier fremmer og hemmer terapeutiske relasjoner og påvirker beslutninger om å endre rusmiddelbruk.
• Forstå samspillet i terapeutiske relasjoner og hvordan kognitiv terapi fremmer empati og allianse i lege-pasientforholdet.
• Forstå ambivalens og mekanismene i beslutningsprosesser
• Kunne anvende en kognitiv kasusformulering for å forstå samspillet mellom de ulike faktorer som bidrar til utvikling og opprettholdelse av rusmiddelbruk.
• Ha ferdigheter i å anvende kognitiv terapi for å endre rusmiddelbruk hos pasienter med rus- og avhengighetsproblematikk.
• Kunne anvende kognitiv terapi for å behandle ruslidelser og andre psykiske lidelser samtidig.
• Kjenne til bruken av tilbakemeldingsverktøy for å bedre effekten av terapi.

 

 

 

Laster, vennligst vent ......